Učebnice GIS 1, GIS 2 a GIS 3:

 

           

 

Odborná monografia:

Poľnohospodárska krajina v severnej časti biosférickej rezervácie Poľana - zmeny využívania a vývojové trendy

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-