Uvedené témy sú vypísané pre bakalársky, ako aj magisterský stupeň štúdia a môžu byť prispôsobené znalostiam a zručnostiam prislúchajúcich k danému stupňu štúdia.

 

1) Multitemporálna analýza a interpretácia zmien krajinnej štruktúry, resp. krajinnej pokrývky na príklade vybraného územia

2) Analýza využívania chránených území vo vybranom regióne s využitím GIS

3) Priestorové zmeny a analýza historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny vybraného územia

4) Aplikácia 3D skenovania pri modelovaní krajinných štruktúr

 

Každú tému je po dohode možné individuálne modifikovať a prispôsobiť podľa preferencií záujemcu a výberu konkrétneho modelového územia.

Zároveň je možné si dohodnúť aj vlastnú tému s aplikáciou geoinformatického metodického aparátu (GIS, DPZ).

Úžasný

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-