Kde ma nájdete

Doktorandi,Katedra matematiky

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast

  • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2017 (Poistná, finančná a štatistická matematika)
  • Interný doktorand: FPV UMB, 2017-2021
    •  študijný odbor: Matematická analýza
    •  školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
    •  téma dizertačnej práce: Rekurenčná kvantifikačná analýza

 

Vyučované predmety:

  • Pravdepodobnosť a štatistika 1
  • Oceňovanie finančných derivátov 2

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-