Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra chémie
Tajovského 40
974 01

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1994 – 1999 štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (chémia - biológia, Mgr.)
1999 – 2002 interné doktorandské štúdium na Katedre chémie Fakulte prírodných vied UMB
2001 obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška (RNDr.)
2003 obhajoba dizertačnej práce (PhD.)
2002  2004 vedecký pracovník na Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen (odd. Ekotoxikológie)
2004  2016 odborný asistent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
2015 habilitačné konanie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (doc.)
2016 – ...  docent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Biochémia, Biochemické experimentálne metódy, Vybrané kapitoly z biochémie
Špeciálna didaktika chémie (organická chémia a biochémia), Technika a didaktika školských pokusov, 
Počítačom podporované chemické experimenty, Počítač vo výučbe chémie 
Dejiny chémie

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Počítačové experimentálne meracie systémy (aplikácie do výučby chémie)
Motivácia a stratégie učenia sa študentov vo vzťahu k chémii
In silico štúdium inhibície receptora vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGFR2) 

  

Iné aktivity

člen redakčnej rady časopisu Hacettepe Egitim Dergisi (Hacettepe University Journal of Education),
indexovaný v: SCOPUS, ERIH PLUS
člen odbornej komisie KEGA č. 1

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 10:00
Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.