(Aktívna účasť na konferenciách a seminároch)

Zahraničné

 1. 1st International Informal Learning Congress (Invited plenary lecture), Nevşehir (Turkey), 2019
 2. European Science Education Research Association (ESERA 2019). Bologna (Italy), 2019
 3. Medzinárodná konferencia Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava (Czech Republic), 2017
 4. European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE 2016). Barcelona (Spain), 2016
 5. 7th International Conference on Research in Didactics of the Science (DidSci). Krakow (PL), 2016
 6. XX krajova konferencja dydaktików przedmiotów przyrodniczych. Krakow (PL), 2016
 7. Medzinárodná konferencia Didaktika chemie a její kontexty. Brno – Šlapanice (CZ), 2015
 8. International Symposium on Science Education (ISSE) 2014: Inquiry-Based Learning in Science Education through ICT Experiments (COMBLAB Conference). Helsinki (Finland), 2014
 9. 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Hradec Králové (CZ), 2014
 10. 6th international Conference on Research in Didactics of the Science. Krakow (PL), 2014
 11. Modeling Interactions in Biomolecules 2011. 5th International Conference on Computational Biochemistry and Biophysics. Kutná Hora (CZ), 2011
 12. Modeling & Design of Molecular Materials 2010. Wroclaw (PL), 2010
 13. PhD. Course Biomolecular interactions by experimental methods. Brno (CZ), 2009
 14. Modeling Interactions in Biomolecules IV. Hrubá Skála (CZ), 2009
 15. Research in Didactics of the Science. Krakow (PL), 2008
 16. Medzinárodná konferencia Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.  Brno – Šlapanice (CZ), 2007
 17. Medzinárodná konferencia The 2nd European Variety in Chemistry Education“. Praha (CZ), 2007
 18. Medzinárodná konferencia Research in Didactics of Chemistry. Krakow (PL), 2006
 19. Medzinárodná konferencia Aktuální otázky výuky chemie. Hradec Králové (CZ), 2005
 20. Medzinárodná konferencia Aktuální otázky výuky chemie. Hradec Králové (CZ), 2002

Domáce

 1. Medzinárodná konferencia Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava, 2016
 2. Medzinárodná konferencia Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Donovaly, 2013
 3. Medzinárodná konferencia Aktuálne trendy  vo vyučovaní prírodných vied. Smolenice, 2012
 4. Medzinárodná konferencia ScienEdu: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava, Prif UK, 2007
 5. Medzinárodná konferencia Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention. Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, 2007
 6. Medzinárodná konferencia Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. Donovaly, 2006
 7. Vedecká konferencia Aktuálne otázky v ekofyziológii rastlín. Račkova dolina, 2004
 8. 12th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. Bratislava, Ústav hydrológie SAV, 2004
 9. 11th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. Bratislava, Ústav hydrológie SAV, 2003
 10. Študentská vedecká konferencia. Bratislava, PriF UK, 2002
 11. III. vedecká konferencia doktorandov. Nitra, FPV UKF, 2002
 12. 53. Zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica, FPV UMB, 2001
 13. Študentská vedecká konferencia. Bratislava, PriF UK, 2001
 14. II. vedecká konferencia doktorandov. Nitra, FPV UKF, 2001
 15. DidInfo. Banská Bystrica, FPV UMB, 2000

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 10:00
Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.