Výučba v dňoch

  • utorok - prechod na dištančnú formu

---- OZNAMY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milé študentky, milí študenti,
 
vzhľadom na súčasnú situáciu a prechod na dištančnú formu výučby (vo väčšine prípadov) na Pedagogickej fakulte, presunieme výučbu predmetu Informatika pre učiteľov do dištančnej podoby prostrednictvom Moodlu. V Moodli budeme pracovať až o týždeň neskôr, tj. začneme od 13. 10. O všetkom (priebeh výučby, priebežné hodnotenie, testovanie) vás budem vopred informovať mailom (pred 13.10.2020). 

PREZENČNÁ VÝUČBA ZAJTRA (6. 10. 2020) NEBUDE. Pokračovať budeme až toho 15.10. a to dištančne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzhľadom na technické problémy so spracovaním videotutoriálov presúvam začiatok dištančnej výučby na štvrtok 15. 10. 2020.
 

 ---- PRACOVNÉ LISTY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) WORD

Základy práce s Wordom - fomátovanie písma a odstavcov, tabulátory, odrážky a číslované zoznamy, viacúrovňový zoznam

PRACOVNÝ LIST

(2) SKICÁR + WORD

Práca s obrázkami - vytváranie vlastného obrázku v Skicári, práca s preddefinovanými tvarmi a obrázkami vo Worde.

PRACOVNÝ LIST - Skicár

PRACOVNÝ LIST - Word

(3) WORD

Práca s tabuľkami - vytvorenie a formátovanie tabuľky, práca s orámovaním tabuľky.

PRACOVNÝ LIST

(4) WORD

Štýlly, obsah, register - používanie preddefinovaných štýlov v dokumente, generovanie obsahu, registra pojmov a zoznamu obrázkov.

PRACOVNÝ LIST

K pracovnému listu je potrebné si stiahnuť aj pracovný text PRACOVNÝ TEXT.

 

---------------------------------------------------------------------------

(1) EXCEL

EXCEL - základy práce v MS Excel

PRACOVNÝ LIST

(2) EXCEL

EXCEL - funkcie a grafy v Exceli

PRACOVNÝ LIST

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny je možné realizovať cez MS Teams, mailom ale aj cez Skype. Podľa toho, čo preferujete.