Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

 

2005     Mgr., odbor: biológia,  špecializácia: molekulárna biológia (Katedra molekulárnej biológie, PriF UK, Bratislava)

2010       PhD., odbor: genetika (Katedra genetiky, PriF UK, Bratislava)

 

 

 

Výuka:

 

Molekulová biológia a genetika

Mikrobiológia

Evolučná biológia

Systém cyanobaktérií, rias a húb

 

 

 

Oblasti zamerania vedeckovýskumnej činnosti:

štruktúra a expresia jadrom kódovaných génov pre plastidové proteíny u bičíkovca Euglena gracilis, SL-trans-splicing jadrom kódovaných pre-mRNA u bičíkovca E. gracilis, bioinformatická analýza SL-RNA rôznych druhov eukaryotov, polyadenylácia RNA v plastidoch E. gracilis, spoločné motívy v mitochondriových targetovacích presekvenciách E. gracilis a parazitických trypanozomatíd, dýchací reťazec E. gracilis, vybieľovanie (bleaching) chloroplastov E. gracilis a strácanie plastidových génov, analýza sekvenčných dát bičíkovca Euglena longa, funkcia nefotosyntetického plastidu E. longa, zvláštne delenie euglenoidov v stresových podmienkach, biotechnologické využitie euglenoidných bičíkovcov

 

 

Teoretické oblasti záujmu vedeckej publikačnej činnosti:

vznik života a buniek, pôvod eukaryotických buniek a ich bunkových organel, pôvod plastidov primárnou, sekundárnou a terciárnou endosymbiózou, pôvod intrónov a ich úloha v evolúcii, pôvod SL-trans-splicingu a SL-RNA, reduktívna evolúcia, pôvod meiózy a sexuálneho rozmnožovania, protistológia a evolučná biológia vo všeobecnosti

 

 

 

Výber z publikačnej činnosti:

 

Hadariová L, Vesteg M, Hampl V, Krajčovič J (2018) Reductive evolution of chloroplasts in non-photosynthetic plants, algae and protists. Curr Genet, in press (accepted) 

 

Krchňáková Z, Krajčovič J, Vesteg M (2017) On the possibility of an early evolutionary origin for the spliced leader trans-splicing. J Mol Evol 85: 37-45.

 

Hadariová L, Vesteg M, Birčák E, Schwartzbach SD, Krajčovič J (2017) An intact plastid genome is essential for the survival of colorless Euglena longa but not Euglena gracilis. Curr Genet 63: 331-341.

 

Krajčovič J, Vesteg M, Schwartzbach SD (2015) Euglenoid flagellates: A multifaceted biotechnology platform. J Biotechnol 202: 135-145

 

Krnáčová K, Vinarčíková M, Rýdlová I, Krajčovič J, Vesteg M, Horváth A (2015) Characterization of oxidative phosphorylation enzymes in Euglena gracilis and its white mutant strain WgmZOflL. FEBS Lett 589: 687-694 

 

Záhonová K, Hadariová L, Vacula R, Yurchenko V, Eliáš M, Krajčovič J, Vesteg M (2014) A small portion of plastid transcripts is polyadenylated in the flagellate Euglena gracilis. FEBS Lett 588: 783-788

 

Krnáčová K, Vesteg M, Hampl V, Vlček Č, Horváth A (2012) Euglena gracilis and trypanosomatids possess common patterns in predicted mitochondrial targeting presequences. J Mol Evol 75: 119-129

 

Vesteg M, Šándorová Z, Krajčovič J (2012) Selective forces for the origin of spliceosomes. J Mol Evol 74: 226-231

 

Mateášiková-Kováčová B, Vesteg M, Drahovská H, Záhonová K, Vacula R, Krajčovič J (2012) Nucleus-encoded mRNAs for chloroplast proteins GapA, PetA a PsbO are trans-spliced in the flagellate Euglena gracilis irrespective of light and plastid function. J Eukaryot Microbiol 59: 651-653

 

Vesteg M, Krajčovič J (2011) The falsifiability of the models for the origin of eukaryotes. Curr Genet 57: 367-390

 

Vesteg M, Vacula R, Steiner JM, Mateášiková B, Löffelhardt W, Brejová B, Krajčovič J (2010) A possible role for short introns in the acquisition of stroma-targeting peptides in the flagellate Euglena gracilis. DNA Res 17: 223-231 

 

Vesteg M, Vacula R, Krajčovič J (2009) On the origin of chloroplasts, import mechanisms of chloroplast-targeted proteins, and loss of photosynthetic ability. Folia Microbiol 54: 303-321

 

Vesteg M, Vacula R, Burey S, Löffelhardt W, Drahovská H, Martin W, Krajčovič J (2009) Expression of nucleus-encoded genes for chloroplast proteins in the flagellate Euglena gracilis. J Eukaryot Microbiol 56: 159-166

 

Vesteg M, Krajčovič J (2008) Origin of eukaryotic cells as a symbiosis of parasitic α-proteobacteria in the periplasm of two-membrane-bounded sexual pre-karyotes. Commun Integr Biol 1: 104-113

 


Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
podľa dohody (e-mail)