Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Mgr. Miroslav Výbošťok

Kvalifikačný rast

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2018 (Poistná, finančná a štatistická matematika)
 • Interný doktorand: FPV UMB, 2018-2022
  •  študijný odbor: Matematická analýza
  •  školiteľ: doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
  •  téma dizertačnej práce: Husté orbity v dynamických systémoch

 

Vyučované predmety:

 • Matematická analýza 1
 • Matematická analýza 2
 • Matematická analýza 3
 • Matematická analýza 4
 • Teória čísel
 • Matematika 2
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Pravdepodobnosť a štatistika 2
 • Algebra 1

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela