print

Moderné trendy v geografickej edukácii

Odporúčaná literatúra, odborné články a užitočné webové stránky k jednotlivým tematickým okruhom predmetu:

Softvér Marble (mapy na stiahnutie tu)

Mapker 3

Editor máp 2

Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy, učebný materiál, dostupný tu.

Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre základné školy, učebný materiál, dostupný tu.

Hodnotenie kvality vybraných digitálnych učebných pomôcok

Esri StoryMaps

Tvorba Time line

Geografia pre základné a stredné školy

Tvorba 3D kartogramu v programe Google Earth pomocou štatistík z portálu Factbook.org

Kozák, J. Google Earth a jeho aplikace ve vzdělávaní. Diplomová práca. Dostupné tu.

Bartošová, M. 2014. Interaktívne pracovné listy z geografie s vyžitím programu Hot Potatoes. Dostupné tu.

Tvorba interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes (manuál). Dostupné tu.

Dravecký, J. 2011. Súčasné trendy v skúšaní a hodnotení žiakov. Dostupné tu.

Kicová, K. 2015. Alternatívne prístupy k pedagogickému hodnoteniu vo vyučovacom procese. Dostupné tu.

Nováková, E. Využitelnost hry postcrossing ve výuce regionálního zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Dostupné tu.

Farárik, P. 2014. Tvorba interaktívnych cvičení v Learning Apps s dôrazom na geografiu. Dostupné tu.

 


 

 

Úloha 13.11.2019: Vytvorte prezentáciu s využitím "StoryMap". Téma prezentácie: Ľubovoľná téma, ktorú by ste vysvetlili, odprezentovali práve s pomocou "StoryMap" namiesto klasickej PowerPoint prezentácie.

Použite jednu z nasledovných stránok:

1. https://storymaps-classic.arcgis.com/en/ - prihlásenie cez Google alebo Facebook

- príklad prezentácie https://www.esrisaudiarabia.com/storymap/shadesofarabia/

- príkald prezentácie https://storymaps.esri.com/stories/great-places-in-america/

2. https://tourbuilder.withgoogle.com/ - prihlásenie cez Google

- príklad prezentácie https://tourbuilder.withgoogle.com/tour/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyDAsSBFRvdXIYvrEhDA

3. https://storymap.knightlab.com/ - prihlásenie cez Google

- príklad prezentácie https://storymap.knightlab.com/examples/aryas-journey/

 

Vytvorenú prezentáciu odošlite do budúcej hodiny, t.j. do 20.11. formou URL odkazu sem https://forms.gle/AAGXN5oVHGpt9THF9

Dotazník o tvorbe StoryMaps - https://docs.google.com/forms/d/1qyPVBmuOL5e62u3pwPrQ9l4FpgOtiuNoQ3lLmjsqKCg/viewform?ts=5dd69200&edit_requested=true

 

Vyskúšajte si doma online testy zamerané na Južnú a Severnú Ameriku, Austráliu a Oceániu. Testy si môžte otvoriť aj na tablete alebo na notebooku. Testy sú dostupné na:

http://geo.fpv.umb.sk/chamilo/main/auth/set_temp_password.php?course_id=7&session_id=0 (heslo: geo9). Po vyplnení testov vyplňte nasledovný dotazník o online testcoh KGG:

https://forms.gle/cX7apPtPnmWgsH1F8.

 

 


 

 Úloha 20.11.2019

 Vytvorte súbor interaktívnych úloh pomocou webstránky https://learningapps.org/. Podmienky úloh:

- 5 typovo rôznych úloh (priraďovačka, slepá mapa, krížovka, atď...)

- úlohy na jednu tému

- každá úloha bude obsahovať obrázky, videá, či iný grafický materiál.

Ako na to? Viac info tu: Farárik, P. 2014. Tvorba interaktívnych cvičení v Learning Apps s dôrazom na geografiu. Dostupné tu.

Vytvorené úlohy vo forme URL odkazov nahrajte do 4.12. sem https://forms.gle/2VMuC9G2yUgApepy9.