Literatúra:

Iveta Polkorábová - Využitie IKT na vyučovaní geografie

 

Obsah:

Úvodná hodina - podmienky, prehľad o predmete

Google Maps

Google Earth

Stolný glóbus Marble

E-learning 1 (Claroline/Dokeos/Chamilo)

E-learning 5 (Edupage)

Interaktívna tabuľa

Videokonferencie

Stellarium

Hot Potatos

Digitálny obsah (encyklopédie)

Údaje z GPS, zber a využitie

 

Úloha 1: Vyhľadajte v Google Earth vrstvy National Geographic - ku každej napíšte, v akom ročníku a pri akej téme by ste vedeli túto vrstvu použiť a ako. Do 4.3.2020

Úloha 2: Vytvorte zbierku interktívnych úloh v LearningApps.org - použite všetky typy úloh, ktoré vložíte do "Matrice". Na ďalšej hodine si ich vzájomne preskúšame. Do 4.3.2020 - poslať na e-mail do 3.3.2020

Jana Poliaková https://learningapps.org/display?v=puxoqr2tc20

Natália Ondríková https://learningapps.org/watch?v=podzjtik520&fbclid=IwAR1oItDiZbt1jzXqnVgxOslxzXI4nQlF7NAZtVSZAwqhUgFi152R6L5UzBQ

https://www.timeanddate.com/time/map/?fbclid=IwAR2xohuz8zHd5xIGDhg3gv3NhUouI--HaUghH4LbGzBgwDiC44VqDCSprYY

Martina Tomanová https://learningapps.org/display?v=pqy0xqtra20

Veronika Poczosova https://learningapps.org/watch?v=pija4syu320

Natália Lakandová https://learningapps.org/watch?v=pkqfiqs4k20