Voľby do Akademického senátu UMB na obdobie 2019 - 2023


 

11/12/2018

Výsledky volieb zástupcov do zamestnaneckej a študentskej časti AS UMB za FPV UMB nájdete v prílohe.

 


 

06/12/2018

Volebné komisie zástupcov volieb do AS UMB za FPV oznamujú kandidátov za zamestnaneckú a študentskú časť FPV UMB do AS UMB. Kandidátov, ktorí kandidatúru prijali, nájdete v ozname v prílhe.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., predseda AS FPV UMB