Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Voľby kandidáta na dekana FPV UMB 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
 
predseda Akademického senátu Fakulty prírodných vied UMB zvoláva zhromaždenie Akademickej obce Fakulty prírodných vied UMB za účelom voľby kandidáta na dekana FPV UMB na obdobie rokov 2024 - 2028.
 
Zhromaždenie sa uskutoční 12. decembra 2023, 10:00 - 12:00 hod., v miestnosti F313.
 

Aby sa zhromaždenia mohli zúčastniť členovia zamestnaneckej aj študentskej časti Akademickej obce, bude v uvedenom čase prerušené vyučovanie.

Oznámenie kandidáta na dekana FPV UMB

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 16. 11. 2023 konštatovala, že navrhovaným kandidátom na dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je:

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, poverený dekan fakulty

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F4

Komisia zároveň potvrdzuje, že navrhovaný kandidát spĺňa podmienky pre kandidatúru vo voľbách na dekana.

Navrhovaný kandidát predložil svoj životopis a stratégiu rozvoja fakulty.


Prezentácia kandidáta pred akademickou obcou fakulty spojená s diskusiou, ako aj voľba kandidáta sa bude konať dňa 12. 12. 2023 od 10:00 hod. v miestnosti č. T40F313.


V Banskej Bystrici, 20. 11. 2023

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., v. r.
predseda volebnej komisie


Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FPV UMB

AS FPV UMB v súlade so Zásadami volieb a odvolávania dekana fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlasuje voľbu kandidáta na dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obdobie na podávanie návrhov na kandidáta na dekana začína plynúť dňom vyhlásenia volieb kandidáta na dekana Fakulty prírodných vied UMB a končí dňa 15. novembra 2023 o 12:00 hod. Návrhy je možné podávať v súlade s čl. 3 Zásad volieb a odvolávania dekana fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

RNDr. Tibor Madleňák, PhD., v. r.
predseda AS FPV UMB