Zasadanie Akademického senátu FPV UMB (17/05/2021)

Vážení členovia AS FPV, dovoľujem si Vás pozvať na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FPV UMB 17. mája 2021 (pondelok) o 13:00 hod. v "malej aule" FPV UMB č. 313.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (predseda AS FPV UMB)


Program zasadania nájdete v priloženej pozvánke.