Fakulta Prírodných vied UMB


Aktuálne bilaterálne výzvy APVV 2021

Na stránke APVV boli zverejnené nové bilaterálne výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v:


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela