Aktuálne trendy v ochrane prírody

Organizátori kurzu celoživotného vzdelávania Aktuálne trendy v ochrane prírody nám ponúkli účasť pre 20 záujemcov zo Slovenska. Bližšie informácie o tematickej náplni a harmonograme kurzu nájdete Tu.                                                            Registrácia je otvorená do 31.12.2021.