Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ConSIMium: simulácie rokovaní Rady EU pre študentov VŠ

V akademickom roku 2023/2024 bude pokračovať 2. ročník projektu simulácií rokovaní Rady Európskej únie pre študentov vysokých škôl – ConSIMium. Organizátorom súťaže je generálny sekretariát Rady Európskej únie a na Slovensku je partnerom Slovenská rektorská konferencia. Cieľom projektu je prehĺbenie vedomostí a rozvoj zručností študentov vysokých škôl, podpora partnerstva s európskymi inštitúciami, zapojenie partnerov do budovania európskeho občianskeho priestoru a pochopenie politických procesov v rámci EÚ. Aktivita má dvojaký účel. Študenti budú simulovať prácu Rady EÚ a Európskej rady a oboznámia sa s úlohami a fungovaním oboch inštitúcií. Na druhej strane projekt vytvorí príležitosti na interakciu študentov s úradníkmi EÚ a študenti sa tak dozvedia aj o kariérnych možnostiach v európskych inštitúciách.


 

ConSIMium sa uskutoční v dňoch 18. - 19. apríla 2024 a Univerzita Mateja Bela nominuje dvoch uchádzačov – jednu študentku a jedného študenta, ktorí následne postúpia pred výberovú komisiu Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá vykoná finálny výber študentov za Slovenskú republiku.

Podmienky nutné na získanie nominácie:
1. Občianstvo štátu EÚ.
2. Študentka a študent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v 3. ročníku alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2023/24.
3. Výborné študijné výsledky a angažovanosť, ktorej dokladom je životopis a motivačný list. Vítaná je úspešná účasť na študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), aktívne dobrovoľníctvo a pod.
4. Znalosť aspoň dvoch úradných jazykov EÚ vrátane anglického jazyka (anglický jazyk aspoň na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti - CEFR).
5. Rečnícke, prezentačné a komunikačné zručnosti.
6. Rozumieť a prejavovať záujem o záležitosti EÚ (prezentované v motivačnom liste).
Simulácie sa môžu zúčastniť študenti všetkých vedných odborov a rôznorodosť študovaných odborov je medzi uchádzačmi vítaná.

V rámci prihlášky je potrebné odovzdať:
• Životopis vo formáte Europass
• Motivačný list v rozsahu jedného listu A4
Prihlásiť sa je možné najneskôr do 11. októbra 2023 (streda) 12:00 hod s využitím študentskej emailovej adresy prostredníctvom Microsoft Forms.
Finančné náklady na ubytovanie a cestovné pre študentov hradí Generálny sekretariát Rady EÚ.
Bližšie informácie z 1. ročníka simulácie sú dostupné Tu