Deň otvorených dverí na FPV UMB

Milí uchádzači o štúdium na UMB,
tento rok Vám otvoríme brány našej univerzity ONLINE.

8. - 10. november 2021

Budete mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ani počas týchto troch dní nebudete musieť za nami cestovať, nebudete musieť ani vyjsť z domu, dokonca budete môcť ležať, či sedieť s vyloženými nohami.

Jediné, čo bude potrebné, je zapnúť počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý bude zverejnený pri každej fakulte. DOD ONLINE je rozdelené do šiestich blokov tak, aby ste si mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá Vás zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby Vám poskytla čo najviac informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na fakulte...

Počas celého prenosu budete môcť klásť otázky, prostredníctvom www.slido.sk a # vytvoreného ku každej fakulte.

Pre tých, ktorí nestihnú termín Dňa otvorených dvetí UMB vyhotovíme záznam a zverejníme ho na našom youtube

Tešíme sa na Vás dňa 10. 11. 2021 od 17:00 do 18:30 hod.