DIDINFO 2021

Medzinárodná konferencia DidInfo sa koná 24. - 26. marca 2021 a umožňuje zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vyučovanie informatiky a vzdelávanie v oblasti IKT. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusie o aktuálnych otázkach, trendoch, učebných metód a novým poznatkom z informatiky. Časť konferencie je vyhradená praktickým ukážkam a workshopom. Didinfo prepája akademické prostredie s pedagogickou praxou.

Viac informácií TU.