Európska noc výskumníkov

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutoční aj aktivita Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca. Vedkyne a vedci, navštívte školu, na ktorej ste študovali a ukážte žiakom, že vedecká práca má význam a je poslaním.  

Kedy? 24.9.2021 (piatok) 

Kde? Celé Slovensko, základné a stredné školy 

Všetky informácie ohľadom projektu nájdete Tu.

Prihlasovanie je otvorené do 31.08.2021.

Na aktivitu Navštív svoju školu sa prihlásila katedra informatiky FPV UMB
Oblasť výskumu: Prírodné vedy
Názov školy: SPŠ Jozefa Murgaša v B. Bystrici
Názov prezentácie: Ukážka rôznych aplikácií virtuálnej reality
Stručný popis: Na katedre informatiky sa venujeme dlhšiu dobu vytváraniu aplikácií VR na rôzne účely (liečba fóbií, vzdelávanie, hry a pod.) a radi by sme niektoré z nich priblížili aj študentom stredných škôl.
Prednášajúci: Ing. Dana Horváthová, PhD., PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., Bc. Martin Bako