Habilitačná prednáška Ing. Juraja Švajdu, PhD.

Srdečne Vás pozývame dňa 21.9. 2021 o 13.00. hod. na habilitačnú prednášku "Efektívnosť druhovej a územnej ochrany prírody", ktorú prednesie Ing. Juraj Švajda, PhD. z Katedry biológie a ekológie FPV UMB.

Začiatok (dátum, čas):21. 9. 2021, 13:00
Koniec (dátum, čas):21. 9. 2021, 16:00
Usporiadateľ:Fakulta prírodných vied
Kategória:Prednášky
Zameranie:prírodovedné
Habilitačná prednáška Ing. Juraja Švajdu, PhD.

Srdečne Vás pozývame dňa 21.9. 2021 o 13.00. hod. na habilitačnú prednášku "Efektívnosť druhovej a územnej ochrany prírody", ktorú prednesie Ing. Juraj Švajda, PhD. z Katedry biológie a ekológie FPV UMB.