RSS RSS print

Informatické krúžky pre žiakov ZŠ a SŠ

Katedra informatiky FPV UMB organizuje aj v tomto roku INFORMATICKÉ KRÚŽKY pre žiakov základných a stredných škôl. Ak sa chcete naučiť niečo nové z informatiky a programovania, stačí prísť k nám. Viac informácií nájdete na nasledujúcich odkazoch a v priložených letákoch:

 

Informatický krúžok pre žiakov ZŠ

http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/zo-zivota-katedry/informaticky-kruzok-pre-ziakov-zs.html

Kontakt na vyučujúceho:

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. |
Meno:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Patrik.Vostinar@umb.sk
Miestnosť:124 
Telefónne číslo:048 446 7124
Pondelok: 09:30 - 11:30


Informatický krúžok pre žiakov SŠ

http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/informaticky-kruzok-umb-pre-ziakov-zs-a-ss/informacie-o-kruzku-ss.html

Kontakt na vyučujúceho:

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. |
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI Bc. 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00

=