IT SPY 2021

IT SPY (IT Student Project of the Year) je elitná IT súťaž, hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl. Každý rok hľadajú desiatky ambasádorov tie najlepšie úspešne obhájené diplomové projekty. Konkurenciu tvorí 1468 diplomových prác, ktoré vzniknú na IT fakultách českých a slovenských univerzít. Spoločnou voľbou sú pod záštitou najstaršej IT profesnej organizácie ACM (Czech & Slovakia Chapter) vybraní tí, ktorí sa stretnú v záverečnom finále.

Zúčastniť sa môže každý, kto v tomto akademickom roku úspešne obhájil svoju diplomovú prácu s IT tematikou. Skontaktuj svojho univerzitného ambasádora a podpor u neho svoju nomináciu do súťaže. Viac nie je treba. Získaš tak jednoducho spätnú väzbu, ako tvoj projekt obstojí v domácej i zahraničnej konkurencii!

Hlavnými organizátormi ročníku 2021 sú spoločnosť Profinit a slovenská sekcia odbornej organizácie ACM (Association for Computing Machinery) – ACM Slovakia Chapter. Odbornú záštitu nad súťažou drží aj česká sekcia Czech ACM Chapter. Ďalej záštitu súťaže prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenské republiky a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky.

Zahájenie súťaže: 3. máj 2021 

Uzávierka prihlášok: 15. september 2021

Všetky informácie o súťaži, pravidlách, nominácii nájdete Tu.