Nová výzva APVV 2021

Na stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR bola dňa 10.9. 2021, zverejnená nová výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2021.

Dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.apvv.sk