Odborný seminár QUO VADIS DIDAKTIKA

Územné koordinačné centrum ZSVTS v Banskej Bystrici, ČO ZSVTS v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou prof. MUDr. Jána Danku, CSc., primátora mesta Martin, a doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD., dekanky FPV UMB Vás pozývajú na odborný seminár QUO VADIS DIDAKTIKA venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Ing. Miroslava Tumu, DrSc.

Seminár sa bude konať 22. septembra 2021 v zasadačke Mestského úradu na Vajanského námestí č. 1 v Martine.

Pozvánku, program a prihlášku nájdete v prílohe.