Podporné a poradenské centrum na UMB

Pre poskytovanie osobného poradenstva sa na UMB zriadilo niekoľko poradenských miestností, v ktorých je vytvorený bezpečný a príjemný priestor na poradenské stretnutie. Miestnosti slúžia aj pre poskytovanie skupinového poradenstva a supervízie stretnutia.

Všetky informácie nájdete Tu.