Svetový rebríček univerzít 2022

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici dosiahla potešujúci výsledok v celosvetovom hodnotiacom systéme univerzít THE World University Rankings 2022, kde sa umiestnila na zdieľanej pozícii 1201+. Ide o vôbec prvé umiestnenie sa našej univerzity v tomto prestížnom rebríčku. Zároveň bola vyhodnotená ako jedna z TOP univerzít na Slovensku, kde sa medzi piatimi slovenskými univerzitami ocitla na štvrtom mieste.

Rebríček univerzít THE hodnotí viac ako 1 600 univerzít z 99 krajín a teritórií, a tým sa zaraďuje medzi najrozsiahlejšie globálne hodnotenia univerzít. Klasifikačný systém THE tvorí 13 ukazovateľov, na základe ktorých sú univerzity hodnotené v oblasti výučby, výskumu, medzinárodného pohľadu a transferu znalostí do praxe, s cieľom vytvoriť poradie tých najprestížnejších.

UMB sa veľmi dobre umiestnila aj v súvisiacich rebríčkoch, a to v rebríčku podľa študijných programov, kde za oblasť sociálnych vied obsadila zdieľanú pozíciu 301 − 400 a v rebríčku rozvíjajúcich sa ekonomík s pozíciou 501+. Rebríček THE Emerging Economies zahŕňa iba inštitúcie v krajinách klasifikovaných ako „rozvíjajúce sa ekonomiky“ skupinou FTSE na londýnskej burze cenných papierov.

Skutočnosť, že UMB aktívne figuruje v aktuálnom rebríčku THE, jej otvára nové príležitosti a dáva predpoklady na rozvoj v oblasti medzinárodnej spolupráce vo všetkých jej aspektoch.

Zdroj informácií a výsledky rankingu Tu.