Vedecká konferencia

ČLOVEK A KRAJINA V MINULOSTI VII.

Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Sekciou pre environmentálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a OZ Libetha, Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. - 23. septembra 2021 v Ľubietovej.