VIRTUAL GEOLAB

Katedra geografie a geológie FPV UMB uspela v rámci Výzvy pre malé projekty 2021 fondu SK-NIC, a bude tak môcť čerpať financie na projekt "VIRTUAL GEOLAB". Do výzvy bolo prihlásených 176 žiadostí a projekt sa dostal medzi 12 víťazných. Cieľom projektu bude v najbližšom roku vytvoriť a otestovať učebné materiály, ktoré budú využívať prvky virtuálnej reality.

Viac informácií Tu.