Vyhlásenie Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k návrhu novely VŠ zákona

Kompletné znenie vyhlásenia Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 22.2.2021 najdete v prílohe tejto stránky.