Workshop na KBiaE

Názov: "Subfosil Cladocerna Introductory Workshop"
Dátum konania: 23. - 24.11.2021
Miesto konania: KBiaE, FPV UMB
Popis: Dr. Marta Wojewódka-Przybyl je medzinárodný uznávaný expert na determináciu subfossílnych zvyškov perloočiek a v rámci jej trojmesačného pobytu na KBiaE zorganizuje workshop pre slovenských limitológov.