Získajte zadarmo Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)

Milé študentky, milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť bezplatne na našej univerzite získať certifikát ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače).

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

 


Pre viac informácií kontaktujte:

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124


Prihlásiť sa na získanie certifikátu je možné prostredníctvom webovej stránky projektu IT Akadémia:
http://itakademia.sk/european-computer-driving-licence