Deň otvorených dverí na FPV UMB 2021

Dňa 23. februára 2021 o 15.00 hod sme našim uchádzačom o štúdium na Fakulte prírodných vied UMB otvorili brány našej fakulty ONLINE. Uchádzači nemuseli za nami cestovať, nemuseli ani vyjsť z domu, dokonca mohli ležať, či sedieť s vyloženými nohami. Jediné, čo bolo potrebné, je zapnúť si počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý bol zverejnený.

Virtuálny Deň otvorených dverí privítala dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., informovala o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na fakulte atď. Počas celého online prenosu mali uchádzači možnosť klásť otázky, ktoré ich zaujímali.

Zaujímavé videá z jednotlivých katedier ako aj celý prenos si môžete pozrieť TU.