DidInfo 2021

Medzinárodná konferencia DidInfo sa konala online 24. - 25. marca 2021 a umožnila zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vyučovanie informatiky a vzdelávanie v oblasti IKT. Zároveň poskytla odbornej komunite priestor pre diskusie o aktuálnych otázkach, trendoch, učebných metódach a nových poznatkoch z informatiky. Časť konferencie bola vyhradená praktickým ukážkam a workshopom. Didinfo prepája akademické prostredie s pedagogickou praxou.