IT Akadémia vzdelávania 2021

Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

16. február 2021 Programovanie 2D hier V MakeCode Arcade 2  (pre študentov ZŠ)

V rámci IT čajovne si ukážeme vytvorenie ďalších zaujímavých hier prostredí MakeCode Arcade v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch. Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly. Aktivity sa môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí neboli na prvom stretnutí.

26. február 2021 Programovanie mikrokontroléra Arduino - základy (pre študentov SŠ)
V rámci IT čajovne si ukážeme prácu s mikrokontrolérom Aduino – čo je to mikrokontrolér, ako sa zapájajú LED svetlá, tlačidlá, potenciometer, bzučiak. Počas IT čajovne budeme zapájať tieto komponenty na stránke Tinkercad, nie je preto potrebné vlastniť sady s Arduinom.

Lektorom oboch podujatí bol PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., vyučuje na Katedre informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici a dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a popularizácii.

IT čajovňa marec 2021

Propagačné workshopy SŠ žiaci
IT čajovňa (linux) - online 23.03.2021
IT čajovňa (Arduino pokračovanie 2) - online 16.03.2021
IT čajovňa (MakeCode Arcade 2) - online 15.03.2021
IT čajovňa (Arduino základy) online - 12.03.2021

Školenie učiteľov informatiky
Programovanie 2D hier v prostredí
MakeCode Arcade 2 (pokračovanie) - online 05.03.2021