Medzinárodné Masterclasses 2021

Tento rok epidemiologická situácia u nás neumožňovala organizáciu hromadných podujatí prezenčnou formou, preto sa zástupcovia štyroch slovenských univerzít rozhodli, spojili sily a zorganizovali medzinárodné Masterclasses pre celé Slovensko v online priestore v dňoch 4. - 5. marca 2021. Na podujatie bolo prihlásených 205 účastníkov.

Aktivity počas Masterclasses boli rozdelené do dvoch dní. Študenti v prvý deň získali základné vedomosti o časticiach ako Higgsov bozón a ich detekcii a oboznámili sa s analyzačným softvérom. Na druhý deň si sami vyskúšali prácu časticových fyzikov a analyzovali unikátne dáta z najväčšieho urýchľovača na svete – LHC (Large Hadron Collider) v CERN. Na záver každej Majstrovskej triedy sa študenti zapojili do videokonferencie s fyzikmi z CERN, aby spolu s ďalšími študentskými skupinami z rôznych krajín diskutovali o svojich výsledkoch, ktoré v daný deň dosiahli.

Organizátormi slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses boli: Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Žilinská univerzita.