Noc výskumníkov 2021

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutočnila dňa 24.09.2021 aj aktivita Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca. Vedkyne a vedci, navštívili školu na ktorej študovali, a ukázali žiakom, že vedecká práca má význam a je poslaním. 

Do programu Navštív svoju školu v rámci Európskej noci výskumníkov sa zaregistrovala katedra chémie a katedra informatiky FPV UMB.

Prednášajúci: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Mgr. Matej Šuránek
Oblasť výskumu: Prírodné vedy
Názov školy: Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
Názov prednášky: Voda a jej neobyčajné vlastnosti

PrednášajúciIng. Dana Horváthová, PhD., PaedDr. Patrik Voštinár, PhD., Bc. Martin Bako
Oblasť výskumu:
Prírodné vedy
Názov školy: 
SPŠ Jozefa Murgaša v B. Bystrici
Názov prednášky: 
Ukážka rôznych aplikácií virtuálnej reality