Online workshop 2021

Katedra informatiky FPV UMB organizovala v dňoch 20.10.2021 a 27.10.2021 od 16:30 - 17:30 hod online workshop so zameraním na 3D tlač. Podujatie bolo určené hlavne pre študentov aplikovanej informatiky a učiteľstva informatiky na katedre informatiky FPV UMB a tiež aj pre účastníkov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o technológii 3D tlači a modelovania 3D objektov.

3D tlač – DIY (vytvor si) príslušenstvo pre micro:bit

V súčasnosti vďaka čoraz nižším cenám sú 3D tlačiarne čoraz populárnejšie zariadenia, ktoré sa postupne dostávajú do bežných domácnosti. V rámci online podujatia sa v prvej časti účastníci dozvedeli základy potrebné k práci s 3D tlačiarňami, stručnú históriu, najpoužívanejšie technológie SLA a FDM. V druhej časti si účastníci podujatia vyskúšali modelovanie 3D objektov v online nástroji Tinkercad. V závere si účastníci vytvorili a vytlačili obal na micro:bit a vyskúšali si naprogramovať micro:bit v prostredí MakeCode.