Podpísanie zmluvy a memoranda 2021

Dňa 3. septembra 2021 na Fakulte prírodných vied UMB sa konalo podpísanie Rámcovej zmluvy o spolupráci s ESPRIT spol. s.r.o. Banská Štiavnica a podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.