Prírodovedný deň 2021

Dňa 1. februára 2021 sa konal na Bilingválnom gymnáziu v Žiline Prírodovedný deň, v rámci popularizačnej aktivity sa predstavili s online prednáškou a workshopom katedra informatiky, matematiky a fyziky FPV UMB.

Workshop: Programovanie 2D hier v prostredí MakeCode Arcade
- možnosť programovania v blokoch JavaScripte a Pythone
- vývoj prostredia stále pokračuje
- možnosť testovať v stimulátore, na špeciálnej hernej konzole, v mobilnom zariadení
Prednášajúci: PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Prednáška: Výbuch raketoplánu Challenger (dalo sa zabrániť katastrofe?)
Popis: Dvadsiateho ôsmeho januára 1986 celý svet sledoval štart amerického raketoplánu Challenger. Po zhruba jednej minúte po štarte zlyhali tesnenia na palivovom agregáte a raketoplán aj so siedmymi astronautami na palube vybuchol a zhorel v atmosfére. V krátkej prezentácii si ukážeme jednoduchý štatistický model, ktorý na základe informácií z predošlých štartov toto zlyhanie predpovedal.
Prednášajúci: Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Prednáška: “Čo má spoločné covid, jadrová bomba a jadrový reaktor”
Popis: Prednáška bola zameraná na časový popis priebehu reťazovej reakcie za pomoci diferenciálnych rovníc.
Prednášajúci: prof. Dr. Boris Tomášik, PhD.