Študentská vedecká konferencia 2021

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Konferencia sa konala 14.4.2021 a bola určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  • je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce
Ocenení študenti:
Sekcia ekológia a environmentalistika
Svetlana Košánová (UKF)
Dominika Martinčeková (UKF)
Jakub Potančok (UMB)
 
Sekcia geografia a regionálny rozvoj a geológia
Nina Jakubcová (UKF)
Filip Povala (UMB)
Lukáš Wittlinger (UKF)
 
Sekcia chémia a matematika
Matej Šuránek (UMB)
Simona Zemanová (UMB)
Viktória Živická (UMB)
 
Informatika
Kitti Nagyová (UKF)
Dávid Sabol (UKF)
Martin Šima (UMB)
 
Sekcia odborová didaktika I.
Matej Baláž (UMB)
Ľubomír Blaho (UKF)
Sabína Kunáková (UKF)
 
Sekcia odborová didaktika II.
Viktória Nagyová (UKF)
Terézia Fabianová (UKF)
Viktória Balážová (UKF)