Týždeň otvorených prednášok 2021

Počas prvého marcového týždňa mali študenti možnosť nahliadnuť, pripojiť sa na prednášky a vidieť, ako prebieha výučba na Fakulte prírodných vied UMB - ONLINE. V ponuke si uchádzači o štúdium mohli vybrať prednášky z jednotlivých katedier.