Víťazi súťaže - Ako pomohli Eurofondy môjmu regiónu

Srdečne gratulujeme študentkám Romane Kordíkovej a Petre Borošovej z katedry geografie a geológie FPV UMB.

Súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR  na Deň Európy v máji tohto roku  už po deviaty raz. Do súťaže prihlásili študenti práce, v ktorých vlastným pohľadom ukázali, čo všetko sa podarilo za eurofondy v ich blízkom okolí zmeniť: občianske hliadky, centrá miest, cyklochodníky, kultúrne domy, kompostárne, obnova škôl, verejné osvetlenie, komunitné centá, čističky odpadových vôd, či záchytné parkoviská. Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou podľa  týchto kritérií: uchopenie témy, tvorivosť, originalita, spracovanie, inovatívnosť.

Viac informácií nájdete Tu.