Fakulta Prírodných vied UMB


Chemická olympiáda 2016

Chemická olympiáda sa konala v dňoch 03. - 06. 03.2016.

Článok na web stránke IUVENTY


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela