Fakulta Prírodných vied UMB


Darovanie ochranných štítov 2020

Fakulta prírodných vied UMB poskytla ochranné štíty Oddeleniu pre pedagogickú činnosť ako aj Univerzitnej knižnici UMB.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela