Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Darovanie ochranných štítov 2020

Fakulta prírodných vied UMB poskytla ochranné štíty Oddeleniu pre pedagogickú činnosť ako aj Univerzitnej knižnici UMB.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela