Fakulta Prírodných vied UMB


Spolupráca FPV UMB a ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach 2020

Zástupcovia našej fakulty sa stretli 17. februára 2020 s vedením ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach, aby si prehliadli moderné priestory pre technickú výchovu, informatiku a diskutovali o ďalšej aktívnej spolupráci.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela