Fakulta Prírodných vied UMB


Srdce na dlani 2019

Za Dobrovoľnícky projekt zíslali ocenenie Veronika Klimová a Patrik Voštinár.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela