Zasadnutie VR FPV UMB 4/11/2021

Požadovaná stránka je prístupná iba po zadaní hesla.