Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vnútorný systém kvality FPV

UMB zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Implementácia vnútorného systému kvality prebieha v súlade so štandardmi SAAVŠ a jeho sústavným rozvojom sa zabezpečí jeho zlepšovanie a dosahovanie dobrej praxe. Predmetom vnútorného systému kvality je vysokoškolské vzdelávanie, výskumná činnosť, vývojová činnosť, umelecká činnosť a ďalšia tvorivá činnosť (ďalej len „tvorivá činnosť“). Pôsobnosť vnútorného systému kvality je vymedzená organizačnou štruktúrou UMB a jej súčastí v sídle a mimo jej sídla. Vnútorný systém kvality je aplikovateľný na všetky procesy vysokoškolského vzdelávania a všetky procesy tvorivej činnosti.

Najvyšším vnútorným orgánom UMB, ktorý:

  • rozhoduje o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v odbore a stupni, v ktorom má UMB udelené oprávnenie na jeho uskutočňovanie zapísané v registri študijných odborov a registri študijných programov, 
  • posudzuje žiadosti určené pre SAAVŠ o akreditáciu študijného programu v odbore a stupni, v ktorom UMB nemá udelené oprávnenie na jeho uskutočňovanie a ktorý posudzuje žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania,

je Rada pre vnútorný systém kvality UMB v Banskej Bystrici.

Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade smernicou Univerzity Mateja Bela č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo schválila dňa 13.04.2023 Štatút Rady pre vnútorný systém kvality FPV UMB v B. Bystrici.

Rada pre vnútorný systém kvality FPV UMB je rozhodovacím orgánom, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre všetky pracoviská fakulty, na ktorých sa uskutočňujú študijné programy, habilitačné konania a inauguračné konania.