Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika


 

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa

1981 – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia, špecializácia Zoológia

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa

1991 –  Zoologický ústav UK v Bratislave, vedný odbor Zoológia

Titul docent

2000 – Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Ekológia

Titul profesor

2005 – Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Ekológia

 

Zamestnanie a pracovné zaradenie

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Prírodovedné oddelenie, odborný pracovník - zoológ 1981-1991

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, vysokoškolský učiteľ (postupne odborný asistent, docent, profesor) 1991-2006

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, vysokoškolský učiteľ (profesor) 2006-2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, vysokoškolský učiteľ (profesor) 2007-2007 (2 mesiace)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, vysokoškolský učiteľ (profesor) 2007-doteraz

 

Garantovanie (zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality) študijných programov v akademickom roku 2022/ 2023

 • Environmentálna biológia (1., 2. a 3. stupeň) v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii) (1. a 2. stupeň) v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Výučba študijných predmetov v AR 2022/ 2023

profilové predmety v ŠP Environmentálna biológia

Základy ekológie (Bc.), Príroda v štvrtohorách (Bc.), Biotopy Slovenska (Mgr.), Ekológia vnútrozemských vôd (Mgr.), Paleoekológia: terénne metódy, spracovanie a interpretácia dát (PhD.)

ostatné predmety ŠP Environmentálna biológia

Diverzita a fylogenéza živočíchov (Bc.), Praktikum z ornitológie a teriológie (Mgr.), Metódy výskumu bezstavovcov a stavovcov (Mgr.)

ostatné predmety ŠP Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Základy ekológie pre učiteľov (Mgr.), Ekológia vnútrozemských vôd pre učiteľov (Mgr.), Biotopy Slovenska pre učiteľov (Mgr.)

 

Počet obhájených záverečných prác

bakalárske: 62, diplomové 58, dizertačné 10

 

Oblasti výskumu

 • limnológia horských potokov a jazier
 • ekológia, taxonómia a rozšírenie pakomárov (Diptera: Chironomidae)
 • hodnotenie ekologického stavu vôd s použitím bentických makroevertebrát ako indikátorov
 • paleolimnológia: rekonštrukcia historických zmien prostredia s využitím subfosílnych bioindikátorov

 

Publikácie za roky 2019 - 2023 (výber)

 • Szarlowicz K., Stobinski M., Hamerlik L. & Bitusik P. (2019). Origin and behavior of radionuclides in sediment core: a case study of the sediments collected from man-made reservoirs located in the past mining region in Central Slovakia. Environmental Science and Pollution Research, 26(7), 7115-7122.
 • Bitušík, P. & Trnkova K. (2019). A preliminary checklist of Chironomidae (Diptera) from Albania with first records for the Balkan Peninsula. Zootaxa4563(2), 361-371.
 • Moubayed-Breil J. & Bitušík P. (2019). Taxonomic notes on the genus Chaetocladius (laminatus-group)(Diptera: Chironomidae, Orthocladiinae) II. Descriptions of C. bitusiki sp. n. and C. mantetensis sp. n., two relict species inhabiting cold alpine springs and streams. Biologia74(11), 1489-1500.
 • Bitušík P., Novikmec M. & Hamerlik L. (2020). Chironomids (Insecta, Diptera, Chironomidae) from alpine lakes in the Eastern Carpathians with comments on newly-recorded species from Ukraine. Biodiversity Data Journal, 8.
 • Reczyński W., Szarłowicz K., Jakubowska M., Bitusik P. & Kubica B. (2020). Comparison of the sediment composition in relation to basic chemical, physical, and geological factors. International Journal of Sediment Research35(3), 307-314.
 • Chamutiova T., Hamerlik L. & Bitušík P. (2020). Subfossil chironomids (Diptera, Chironomidae) of lakes in the Tatra Mountains: an illustrated guide. Zootaxa4819(2), 216-264.
 • Pažourková E., Křeček J., Bitušík P., Chvojka P., Kamasová L., Senoo T.,  Spacek J. & Stuchlík E. (2021). Impacts of an extreme flood on the ecosystem of a headwater stream. Journal of Limnology80(2).
 • Sienkiewicz E., Gąsiorowski M., Hamerlík L., Bitušík P. & Stańczak J. (2021). A new diatom training set for the reconstruction of past water pH in the Tatra Mountain lakes. Journal of Paleolimnology, 65, 445-459.
 • Svitok M., Kubovčík V., Kopáček J. & Bitušík P. (2021). Temporal trends and spatial patterns of chironomid communities in alpine lakes recovering from acidification under accelerating climate change. Freshwater Biology, 66(12), 2223-2239.
 • Dočkalová K., Senoo T., Vondrák D., Chvojka,P., Kopáček J., Kamasová L., Benes F., Spacek J., Tatosova J., Bitusik P., Fjellheim A. & Stuchlík E. (2022). Macroinvertebrate assemblages in acidified mountain lake inflows differs from lake outflows: the influence of lakes. Biologia77(9), 2593-2607.

 

Riešenie projektov v rokoch 2018-2023
1. VEGA 1/0341/18 Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies; 2018-2021; vedúci projektu
2. VEGA 1/0400/21 Dynamika bentických spoločenstiev tatranských plies pod vplyvom klimatickej zmeny a acidifikácie: individuálny a synergický vplyv dvoch globálnych stresorov; 2021-2024, riešiteľ
3. APVV -20-0358 Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát; 2020-2025, vedúci projektu

 

Stránkové hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
08:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-