Kde ma nájdete

Katedra matematiky,Pasportizacia
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • MFF UK Bratislava, 1972
 • CSc., MFF  UK Bratislava,1983
 • Doc., MŠ Bratislava, 1986
 • Prof., UKF Nitra, 2006

Oblasť vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification)

97-xx Matematická edukácia

Medzinárodná spolupráca:

 • VŠB TU Ostrava, Dynamické applety
 • PdF UPOL Olomouc, komisia pre PhD., hosťujúci profesor

Funkcie (výber):

 • Spoločná oborová komisia pre PhD. - Teória vyučovania matematiky, od 1994
 • Dekan a prodekan PF UMB, 1993-2004
 • Ústredná predmetová komisia pre matematiku, od 2009

Vyučované predmety:

Publikácie a aktuálne elektronické kurzy

 

monografie.:

 

články v zborníkoch

 • Hanzel, P., Majovská, R.: Grafický softvér a transformácie euklidovskej roviny. Acta Mathematica 11,  Nitra, 2008
 • Hanzel, P.: Dynamické prvky vo vyučovaní geometrie. Acta  Universitatis VI, Olomouc, 2008
 • Hanzel, P . a kol.: Modern technology in education. In International Conference ICL 2011, International Associaton of Online Engineering, 2011
 • Hanzel, P., Voštinár, P.: Mobile application - a tool for teachers, pupils and their families. Bratislava, Slovak University of Technology 2016

 

elektronické kurzy

 

Stránkové hodiny

Pondelok
12:00 - 14:00
Utorok
-
Streda
12:30 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Podľa vzájomnej dohody